Λυγαρ δε Δεληκίας

ναό  αδιαντα ο χομεμ κυερερ βιβερ σεμ Δέος ποις Ελε ε φοντε τα βίδα ε ατραβéς δε Ξεσος Κριστό νóς αλκαçαμος α μοράδα ετερνα, νãο ηá ουτρο καμινχο κυε λεβα ο χομεμ ατé ο λυγαρ δε ρεπουσω ε σεγυρανçα να ετερνιδαδη, σομεντε εμ Ξεσος Κριστό ε κομ α í κυε δεσκευ  πεντεκοστές λá να τέρρα Σάντα νóς  κονηεκεμος á Δέος ε συα μοράδα.

Λυγαρ δε Δεληκίας 
Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

Cerimônia Fúnebre: Funeral

Como realizar: Batismo Nas Águas

Aniversário de 15 anos